Skip to main content

Mateusz Garbacz

Urodzony w 1981 roku w Kielcach

Prywatnie mąż i ojciec syna Krzysztofa

Jestem dr inż. leśnikiem i ekonomistą. Dodatkowo zajmuję się sportem.

 Od kilkunastu lat pracuję w Lasach Państwowych, w tym ponad 3 lata jako główny księgowy oraz od około 3 lat jako nadleśniczy, tj. kierownik jednostki. Kieruję zespołem pracowników etatowych oraz koordynuję pracę usługodawców. Odpowiadam za zrównoważone zarządzanie zasobami leśnymi oraz nadzoruję sprzedaż. Prowadzona przez mnie jednostka wypełnia również funkcje społeczne oraz związane z ochroną środowiska. Pracowałem w różnego rodzaju zespołach zadaniowych.

 W klubie karate odpowiadam za całokształt działalności – prowadzę szkolenie, pozyskuję fundusze, organizuję wydarzenia sportowe do kilkuset uczestników i obozy rekreacyjno-sportowe do około 100 osób, zarządzam organizacją i zespołami. Przez 16 lat walczyłem w zawodach(byłem m.in. wicemistrzem Europy).

 Leśnictwo studiowałem w SGGW, doktorat z ekonomiki leśnictwa zrobiłem w Instytucie Badawczym Leśnictwa. Ukończyłem podyplomowo rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej oraz kursy zawodowe w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce do stopnia Głównego księgowego. Jestem w trakcie studiów MBA w SGH.
Posiadam uprawnia trenera karate, uprawnienia instruktora karate Kyokushin, kickboxingu, jogi oraz fitness.

Doświadczenie:

 • Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radoszyce | 2019.04 do dziś
  Nadleśniczy
  Członek Kolegium Lasów Państwowych w kadencji na lata 2020-2023
 • Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych | 2019.01-2019-03
  Inspektor Lasów Państwowych w Śląskim Regionie Inspekcyjnym
 • Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruda Maleniecka | 2010.04-2019.01
  Główny księgowy | 2016.01-2019-01
  Księgowy, zastępujący Głównego Księgowego |2010.04.-.2015.12
  Instruktor SILP na terenie RDLP Radom – podsystemy Planowanie i Gospodarka Towarowa.
  Członek Zespołu Zadaniowego ds. Lokalnego Systemu Raportowania w Business Objects na terenie RDLP Radom.
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza | 2013.08 do dziś
  Pozaszkolne formy edukacji sportowej
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Świętokrzyski Oddział Regionalny | 2007.09 – 2010.03 | Specjalista
  Weryfikacja wniosków o płatność oraz wniosków wdrożeniowych do inwestycji w gospodarstwach rolnych w ramach programów SPO 2004-2006 i PROW 2007- 2013.
 • Lasy Państwowe Nadleśnictwo Choczewo | 2006.11 – 2007.08 | Podleśniczy
  Praca w terenie.
 • Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barycz | 2005.10 – 2006.08 | Stażysta
  Staż zawodowy mający na celu przygotowanie absolwentów do pracy w jednostkach Lasów Państwowych. Praca biurowa oraz praca w terenie.
 • Oficyna Wydawnicza OIKOS sp. z o.o. | 2004.12 – 2005.06
  Praca na różnych stanowiskach, od stanowiska robotniczego (pakowanie i wysyłka paczek) poprzez stanowisko telemarkera do redaktora w czasopismach.

Wykształcenie:

 • Executive MBA |Szkoła Główna Handlowa | 01.2021 – w trakcie
 • Global Business Practicum Course 2022 organised by Carlson School of Management and SGH Warsaw School of Economics in cooperation with Maspex Polska | Warszawa | 2022.03 – 2022.06
 • Studia doktoranckie | Instytut Badawczy Leśnictwa | 10.2014 – 06.2018 | Rozprawa doktorska pt. „Uwarunkowania kształtowania wynagrodzeń pracowników nadleśnictw w aspekcie podatku dochodowego i kosztów gospodarki leśnej”  – doktor nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne (2020 rok)
 • Certyfikat księgowy Ministra Finansów | 2013.07
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Odział Okręgowy w Warszawie
  Główny Księgowy, kod zawodu 121101 | 2011.03 – 2011.11
  Samodzielny księgowy (bilansista), kod zawodu nr 343201 | 2010.04 – 2010.12
 • Podyplomowe Studia Rachunkowości | Szkoła Główna Handlowa | 2008.09 – 2009.07
 • Leśnictwo wielofunkcyjne | mgr inż. | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | 2000.09 – 2005.06
 • I Liceum Ogólnokształcące w Końskich | 1996.09 – 2000.06

Działalność społeczna:

 • Konecki Klub Karate Kyokushin | 2008.01 – do dziś | Prezes, instruktor, organizacja imprez sportowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Członek Rady Sportu przy Burmistrzu Miasta i Gminy Końskie | od 2010 roku
 • Majowa Zbiórka Książek | 2012.05 i 2013.05 | Akcja organizowana w województwach świętokrzyskim i małopolskim, koordynowałem akcję w Końskich, podczas dwóch edycji zebrano około 3 tyś. książek do lokalnej biblioteki
 • Kielecki Klub Karate Kyokushin | 2008.09 – 2013.06 | Instruktor
 • UKS Karate Kyokushin Prusewo | 2006.10 – 2007.08 |Prezes, instruktor
 • Bielański Klub Karate Kyokushin | 2000.10 – 2006.07 | Instruktor, organizacja imprez sportowych
 • Młodszy ratownik wodny | 1997 – 1998 | praca na basenie i kąpielisku
 • Wspieranie akcji społecznych takich jak zbiórki krwi, rejestracja dawców szpiku, spotkania z młodzieżą itp.

Uprawnienia związane ze sportem:

 • Trener karate 2 stopnia | czerwiec 2014
 • Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością joga| październik 2014
 • Instruktor sportu ze specjalnością kickboxing | 2011
 • Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness – nowoczesne formy gimnastyki | 2007
 • Instruktor sportu ze specjalnością karate kyokushin | 2006
 • Opiekun kolonijny | 2006 | Kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży | 2007

Inne uprawnienia

 • Prawo jazdy kategorii B | 2005
 • Zdany egzamin uprawniający do pracy w Służbie Leśnej | 2006
 • Stopień  brakarza III-ciej klasy | 2007

Kursy krótkie:

 • Praktyka zarządzania zrównoważonym rozwojem w biznesie. Perspektywa Lasów Państwowych | Jedlnia-Letnisko | 2022.06
 • Polski Ład w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany w 2022 roku | Kielce | 2021.12
 • Bilans 2017 –Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku | Kielce | 2018.01
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017 | Kielce | 2017.12
 • Szkolenie w zakresie stosowania przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlanych | Jedlnia Letnisko | 2017.03
 • Moduł SILP – księgi podatkowe dla celów ustalenia podatku dochodowego od osób prawnych | Jedlnia Letnisko | 2016.11
 • Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych | Jednia Letnisko | 2016.09
 • Przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy | Radoszyce | 2016.08
 • Podatek od towarów i usług VAT – wyzwania dla służb księgowych i merytorycznych w związku z nowelizacją ustawy o VAT od 1 stycznia 2016 roku | Radom | 2016.05
 • Podatek VAT – najnowsze zmiany dotyczące LP | Swolszewice Małe | 2016.02
 • Rachunkowość i obowiązki sprawozdawcze fundacji i stowarzyszeń po nowelizacji ustaw | Kielce | 2016.01
 • Doroczna konferencja rachunkowości | Warszawa | 2015.11
 • Podatek dochodowy od osób prawnych – zagadnienia bieżąca oraz zmiany od 1 stycznia 2016 roku | Radom | 2015.11
 • Szkolenie dla instruktorów regionalnych SILP z zakresu Planowanie zadań gospodarczych i szkółki | Warszawa | 2016.04
 • Nowy płatnik-wersja 9.01.001 | Kielce | 2014.01
 • Bilans dla fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych | Warszawa | 2013.12
 • Podatek VAT 2013/2014 | Kielce |2013.10
 • Tworzenie raportów w Business Objects | Jedlnia Letnisko |  2013.04
 • Obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Planowanie – warsztaty dla zaawansowanych | Jedlnia Letnisko | 2013.03
 • Obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Kadry i Płace – warsztaty dla zaawansowanych | Jedlnia Letnisko | 2012.11
 • Podatek VAT oraz podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – stosowanie w j.o. LP | Jedlnia Letnisko | 2012.11
 • Obsługa programu SILP w zakresie podsystemu Finanse i Księgowość – warsztaty dla zaawansowanych | Jedlnia Letnisko |  2012.10
 • Kompleksowe warsztaty Zamówień Publicznych dla początkujących | Kielce | 2012.05
 • Podatek VAT – najnowsze regulacje i interpelacje dotyczące j.o. LP | Jedlnia Letnisko | 2012.02
 • Zasady rozliczania projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej | Kielce | 2011.11
 • Wybrane zagadnienia z rachunkowości oraz ewidencji w SILP | Janów Lubelski | 2011.10
 • Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych | Ruda Maleniecka | 2011.07
 • Szkolenie dla Głównych Księgowych z zakresu podatku VAT | Jedlnia Letnisko | 2011.04
 • Podatek od towarów i usług. Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2011 roku. | Jedlnia Letnisko | 2010.12
 • Wielka nowelizacja VAT | Kielce | 2010.11
 • Nowelizacja prawa budowlanego, oraz ocena kosztorysów budowlanych | Hucisko | 2008.11
 • Zasady wzajemnej zgodności (cross compliance) – prawo unijne i krajowe w zakresie ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60 WE oraz ramowej Dyrektywy azotanowej 91/676 EWG | Radom | 2008.06
 • Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych | Choczewo | 2007.06

Inne:

 • Pozyskiwanie środków na działalność sportową i społeczną.
 • Biegła obsługa komputera. Doświadczenie w pracy z arkuszami biurowymi, programami raportującymi, programami księgowymi LP, SILP, Bussines Objects, systemami korporacyjnymi.
 • Zawodnik karate kyokushin | 22 złote, 10 srebrnych i 5 brązowych medali w zawodach międzynarodowych i krajowych seniorów i juniorów U21:
  -Mistrzostwa Świata Open Tokio 2019 (udział)
  – Puchar Świata Seniorów Wilno 2013 (udział)
  – Mistrzostwa Europy Seniorów (1 srebrny, 1 brązowy medal, 3 x miejsce w ósemce, 1 x udział)
  – Mistrzostwa i Puchar Polski Seniorów i Juniorów U21 (12 złotych, 3 srebrne i 3 brązowe medale)
  – Międzynarodowe i Krajowe Turnieje Seniorów (10 złotych, 6 srebrnych i 2 brązowe medale)
  – Członek Kadry Narodowej w Karate Kyokushin / Shinkyokushin w latach 2010 – 2015 i 2019
 • Publikacje w czasopiśmie „Sylwan” | 2017-2018
 • Publikacje w czasopismach „Las Polski” „Brać Łowiecka” „Drwal” | 2005 – 2006
 • Laureat „MARKI KONECKIEJ” 2015 oraz „Gloriety Koneckiej” 2009 i 2012
 • Inne liczne nagrody władz samorządowych różnego szczebla za osiągnięcia w sporcie, całokształt działalności oraz w promocji Miasta Końskie
 • Laureat plebiscytów sportowych o zasięgu wojewódzkim i powiatowym
 • Angielski komunikatywny

Zainteresowania:

 • Sporty walki
 • Organizacja i otoczenie prawne oraz społeczne jednostek Lasów Państwowych
 • Funkcjonowanie klubów sportowych, rachunkowość stowarzyszeń, organizacja imprez sportowych